Sunday, May 31, 2009

chiến đấu bảo vệ lảnh hải!

Này hãy biến đi
Lảnh hải này là của ta
Sau đây là cuộc chiến bảo vệ lảnh hải của con thiên nga đánh đuổi nai to lớn
Photobucket
.
Photobucket
.
Photobucket
.
Photobucket
.
Photobucket
Cuộc sống yên bình nếu lảnh hải nào của người đó sống

No comments:

Post a Comment