Saturday, June 6, 2009

nhậu chia tay


năm 2008 chúng tôi họp mặt ở quê hương chúng tôi,thật vui vẻ, giản dị
hình trên :
BS CHU CÔNG SINH CB BỘ Y TẾ
và các bạn: BSTRÈO, BSVŨ, BS LONG gặp vui chơi cùng nhau, cuối cùng chúng tôi tổ chức nhậu để chia tay vui vẻ
Tuần này, chiều thứ 4(3/6/2009) chúng tôi lại gặp nhau, tâm sự, nhậu sương sương (10người mà chỉ uống có 1 kết bia sai gòn) rất là vui

No comments:

Post a Comment