Saturday, July 4, 2009

cảnh báo mất password khi đăng nhập Ning.com?


Tôi nhận thấy sau khi đăng nhập Ning.com và post bài
taì khoản của tôi mất password, ngày hôm sau tôi không đăng nhập vào tài khoản của mình không được nữa
Tôi phải nhờ trung tâm giúp đở lấy lại password và đã đổi sang passwod khác

No comments:

Post a Comment