Friday, July 10, 2009

cúm heo (swine flu)

cúm heo là 1 đề tài thời sự toàn cầu
các bạn học cao học và chuyên khoa năm nay thi ra trường
Môn anh văn thi bài cúm heo
Nếu bạn nào cố gắng học và có internet ở nhà mà có tham khảo trước
Việc thi tốt nghiệp anh văn trở nên dể dàng hơn
chì cần vô google search :swine flu
ta có :

http://www.google.com.vn/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&channel=s&hl=vi&q=swine+flu&meta=&btnG=T%C3%ACm+v%E1%BB%9Bi+Googlevà nghiên cứu kỉ hơn:
http://www.google.com.vn/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&channel=s&hl=vi&q=swine+flu&meta=&btnG=T%C3%ACm+v%E1%BB%9Bi+Google

bạn vô google scholar search sẽ có nhiều bài viết hơn về swine flu

triệu chứng của swine flu


.và....và...

...

No comments:

Post a Comment