Sunday, July 26, 2009

học vi tính : chứng chỉ ABC online

tôi mách cho các bạn 1 địa chỉ tin cậy để học vi tính online tin cậy
sau khoá học thi lấy chứng chỉ ở trường đại học khoa học tự nhiên TP HCM
giáo viên hướng dẫn khi nào bạn có đủ trình độ và thi đậu mới xong
ngoài ra theo card:
còn nhận dạy kèm anh văn
nhận thiết kế website
Photobucket
Photobucket
các bạn an tâm về chất lượng, tôi đã học và thi xong chứng chỉ A, B vi tính rồi
free counters

No comments:

Post a Comment