Saturday, July 25, 2009

sai sót không thể tha thứ!

sau khi có sai sót
Đích thân học sinh có đơn phúc khảo
Cơ quan nhận đơn vẩn y án o điểm , trong khi bài làm 8,5 điểm
Như vậy là kết thúc một cuộc đời son trẻ quá sớm bởi những cá nhân tắt trách
theo tôi bộ giáo dục và đào tạo cần xử lí nghiêm vụ này
giáo viên chấm điểm?
giáo viên nhập điểm?
giáo viên chấm phúc khảo?
giáo viên trả lời đơn thư khiếu nại?
Photobucket
Photobucket
Photobucket
trong thời đại ngày nay,tiến bộ khoa học! hơi đâu không cho load hình? có nhiều cách mà
các bạn xem thêm bài viết trên trên link:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=328277&ChannelID=13
Rỏ ràng sai sót này rất đáng trách và không thể bỏ qua được
Nhìn những trang viếttrong thư giải oan, tôi suy đoán nhà em học sinh này thuộc dạng khó khăn trong thời buổi hiện nay
Nếu với thư giải oan này vào khoảng gần 30năm trước thì không biết nói sao, bởi vì khi đó giấy viết thật sự khó khăn, ngày nay khá hơn nhiều mà thư của em viết trên giấy học sinh nhìn không mới tinh
Thật đau sót khi lổi người lớn, suýt nữa làm khổ một cuộc đời của em học sinh giỏi , ngoan hiền

No comments:

Post a Comment