Saturday, September 12, 2009

chia sẽ ảnh trên yfrog.com

Các bạn muốn chia sẽ ảnh trên blog cho mọi người có thể xử dụng trang yfrog.com

Đầu tiên hãy đăng nhập twitter.com

Bạn đăng nhập twitter.com sau đó hãy đăng nhập yfrog.com, làm theo hướng dẩn: đăng nhập lại twitter.com trên yfrog.com .Bạn tải hình lên yfrog.com
cuối cùng muốn lấy embed:hãy bấm vô embed this image góc phải ở bên dưới
copy embed và past vô blog hay word rồi sửa lại như sau: sau dòng border="0" hãy viết thêm width="400".Rồi post vô blog
cứ như thế bạn post bao nhiêu ảnh vô blog cũng được tương tự như photobucket.com
hình này cách hình kia = dấu chấm hay *nội dung gì tuỳ bạn
Ngoài ra còn chia sẽ trực tiếp lên facebook.v.v
Trang này khá hay và hoàn toàn miển phí

No comments:

Post a Comment