Tuesday, September 1, 2009

Mong muốn của mọi người

Hiện nay tất cả các bệnh viện Đa khoa khu vực hay các bệnh viện tuyến huyện muốn được bệnh nhân an tâm, tin tưởng hơn: không thể nào thiếu CTSCAN
Vì thế nếu có BS ngoại thần kinh càng tốt,ngược lại ít nhất phải có CTscan
Bác sĩ tự tin hơn, bệnh nhân và người nhà an tâm ở lại theo dỏi và điều trị hơn
Nhiều bệnh nhân có chấn thương ở đầu thân nhân của bệnh nhân đại đa số không an tâm và vì thế hay xin chuyễn đến bệnh viện khác có chụp CTSCAN
Nhiều trường hợp thay vì giữ lại bệnh viện điều trị được nhưng do có chấn thương ở đầu gia đình bệnh nhân xin chuyễn viện , chúng tôi không làm sao dám giữ bệnh nhân lại
Rỏ ràng ,dễ thấy nhất,bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi TPHCM sau khi được trang bị chụp CT và mỗ sọ não, mỗ kết hợp xương v v v Ngày nay bệnh nhân an tâm hơn và muốn được chuyễn đến BVĐKKV Củ Chi hơn .Vì vậy các bệnh viện xung quanh Củ Chi mất rất nhiều bệnh nhân thay vì giữ lại được nếu có chụp được CT SCAN
Về vấn đề này bộ y tế, các UBND tỉnh cần xem xét lại việc trang bị máy chụp CT SCAN

No comments:

Post a Comment