Wednesday, September 9, 2009

phần mềm download cực hay


bạn cần nghe nhạc, xem phim, nhất là muốn download tôi giới thiệu bạn một phần mềm khá hay đó là Realplayer gold 11.final
ngoài ra đây là phần mềm hổ trợ các chương trình nghe xem của các trang web nước ngoài,hơn nữa khi bạn cài đặt online hiện nay nó sẽ up lên realplayer sp nó có thể giúp bạn chia sẽ nhạc, phim qua các trang blog
bạn có thể download ở tại ĐÂY
Khi bạn download xong file download ở đâu?
file ấy sẽ có 1 trong 2 nơi:
1/trong my ducoment/myvideo/realplayer download
2/ trong my libary/ download & recording: bạn có thể move file này vô ổ cứng khác
(hay share trong các trang blog nếu bạn cài được realplayer sp)nhớ khi cài online và chọn basic khỏi phải mua, không cài xử dụng thử 14 ngày sau này phải mua khi hết hạn xử dụng thử

No comments:

Post a Comment