Monday, September 14, 2009

trang web bệnh viện nhi đồng 1


ít ai xem trang web của bệnh viện nhi đồng 1
các bạn xem ở tại nơi đây
để bé khoẻ mạnh và lên cân cần tẩy giun
để bé có sức khoẻ tốt cần nuôi dưỡng bé thật tốt
muốn vậy phải biết chăm sóc bé ngay từ buổi ban đầu mới sinh

No comments:

Post a Comment