Sunday, October 4, 2009

khoá dữ liệu với password

bạn tôi kể có lần nhờ người khác cào cho 1 thẻ điện thoại di động rồi gửi qua tin nhắn SMS
hởi ơi! một bạn khác đã nộp thẻ ấy vào điện thoại của họ mất rồi
ngày nay có dịch vụ nạp sim này qua sim khác, nhưng phải nạp cho đúng số điện thoại cần nạp
Có lần anh bạn tôi nhờ người kích hoạt lại thẻ antivirus kaspersky bị không kích hoạt được rồi nén lại có password xong gửi qua mail
Vậy tài liệu mà bạn không muốn cho người khác đọc thì nên nén lại sau khi đặt password
password chỉ có bạn và người mà bạn chia sẽ biết mà thôi, liên lạc qua điện thoại hay mail khác và lần khác
dữ liệu ấy ghi trong word office rồi đặt password , sau đó nén lại với winzip hay winrar
sau đây là cách đặt password
Word 2003, bạn bấm Tools, rồi Options, Security, Advanced, rồi đánh máy chìa khoá vào

Trong Microsoft Word 2007, bạn bấm Alt-F rồi Prepare (thứ 7 từ trên xuống) rồi Encrypt Document (thứ 4 từ trên xuống). Sau đó đánh máy chìa khoá vào.

Nén lại = mở chuột phải chọn dòng add to "file name.rar"

Ta sẽ có files nén, giải nén xong muốn đọc file ấy phải biết password
files nén này có thể gửi qua mail mà không sợ người khác xem được
tóm lại muốn biết,muốn có kiến thức không có cách nào khác phải chịu khó học tập

No comments:

Post a Comment