Thursday, November 12, 2009

cách có ảnh trên web không cho load ảnh


khi trên trang web có đăng ảnh mà trang web ấy không cho download
Ta có thể có 1 ảnh như vậy= cách máy tính của mình có cài đặt ACD See 9
Ta chụp màn hình máy tính bằng windows
Sau đó xử dụng ACD See 9 để cắt ảnh
Ảnh trện trang web không cho load hình,tôi đã xữ dụng ACD See 9 để có hình
xem thêm ở đây
bạn muốn chụp ảnh trên máy tính của bạn không?
trước hết tôi khuyên bạn hãy cài đặt ACD SEE 9
có 2 cách để có hình trên web hay trên màn hình
cách 1( bạn có máy chụp kts) ai làm cũng được
cách 2: chỉ cần xử dụng máy tính
sau đây là cách làm:
bạn bấm Alt+ print screen sysRq
vô start-programs- eccessories-paint
ctrl+v
vô file-save as
chọn JPEG và đặt tên
chọn ổ đĩa để lưu
sau đó xử dụng ACD SEE 9 chỉnh sửa
ngoài ra hình chụp = máy kts cũng sửa bằng acd see 9 được
nếu trên trang web , báo online có ảnh
load ảnh = chuột phải save image as
chọn nơi ghi
ok?

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.

.
.

.
.

.

.
.

.

No comments:

Post a Comment