Thursday, November 19, 2009

Nhận biết ổ cứng máy tính bị bad

Ổ cứng máy tính bị bad (hư hay sắp hư)
trong đó bạn cần biết khi ổ cứng sắp hư
Khi bạn shutdown máy nghe kêu lụp cụp
Ngoài ra bạn có thể xử dụng đĩa hiren's bootCD10 để test
hay bạn xử dụng hiren's boot CD 10 vào boot ini
khi máy boot

ta chọn
6/Hard Disk Tools....
rồi chọn
3/ Hard Disk sentinel 0,04 (health/Temperature info)
máy tự chạy
Nó sẽ cho
Health :100% là ok
Ngược lại nhỏ quá chứng tỏ ổ cứng sắp chết, biết chuyện này khi bạn mua ổ cứng hay máy tính không bị lầm

No comments:

Post a Comment