Sunday, November 29, 2009

Uy tín của tôi bắt đầu lan rộng


Bệnh viện ĐKKV Gò Dầu tỉnh Tây Ninh, đã có CT SCANNER
Hiện nay yếu hơn bệnh viện huyện Trãng Bàng, BS CK1 CTCH Trần văn Lai xin nghĩ về làm cho BVĐKKV Củ Chi TPHCM , nay BS Nguyễn văn Cựu trưỡng khoa ngoại nghe nói cũng đã nộp đơn xin nghĩ việc, Tây Ninh không thu hút cán bộ có lẽ do không tạo điều kiện làm việc
Cử nhân Minh X- Quang cũng xin nghĩ việc từ lâu, nhà riêng đối diện bệnh viện Gò Dầu, Minh ở nhà làm tư nhân

Ngày hôm qua Minh điện thoại gởi tôi mỗ gãy xương bánh chè cho người dân gần đó ra nhà Minh chụp X-Quang( vì BVGò Dầu không có mỗ)


Phiếu kết quả X-Quang

Rỏ ràng niềm tin của đồng nghiệp và người dân với tôi ngày một tăng dần
Một lần khác một người dân ở Trãng Bàng cũng tìm đến tôi
Ngay trong đêm ấy chúng tôi mỗ 3 cas gãy xương:
Một gãy xương đòn
Và một gãy xương cánh tay


Gãy liên lồi cầu, hình X-Quang nhìn như thế nhưng khi mở ra lồi cầu gãy nát nhiều mãnh

Kết quả cũng được phải không? Cas này có sự tham gia của thạc sĩ bác sĩ CK1 Nguyễn văn Phước

No comments:

Post a Comment