Sunday, December 6, 2009

Cách post link trong nhận xét blog

nhiều người không biết làm sao post link vô nhận xét blog
Các dân IT thì quá bình thường
Dân amateur phải học hỏi

Bấm vô hình để xem rỏ hơn
Bạn để ý, nếu bạn post link trong blog, sau đó edit blog, copy và xem lại khi past vô word office
Bạn sẽ dễ dàng post link trong nhận xét trong blog bạn xem hay trong blog bạn

1 comment:

  1. Dear Bác Trèo.
    Cái chuyện hướng dẫn chiêu này mắc cười lắm. hễ cứ chỉ là nó thành cái link luôn. em từng bị 1 lần. bavs Hãi tội hơn bị tới 3 lần.

    cheer.

    ReplyDelete