Wednesday, December 9, 2009

Chưa phù hợp ở VIỆT NAM

Hiện nay việc mua các sản phẩm online ở Việt Nam chưa phù hợp bởi lẽ người VN không có USD nhất là không có CARD để thanh toàn qua mạng
Chẳng hạn tôi vừa cài sản phẩm dùng thử Avira Antivir
họ gửi lời mời mua sản phẩm online

Gía bán của sản phẩm cũng không cao#20USD nhưng người VN không sao mua được bởi vì không có USD và trong tay cũng không có CARD để thanh toán
Tốt nhất các sản phẩm nên bán đóng gói như Kaspersky và người mua trả VN đồng khi mua

No comments:

Post a Comment