Wednesday, December 16, 2009

Dạy môn phòng chống tham nhũng, Nên ?


Ngày 04/12/2009 theo Vietnamnet GS NGUYỄN THIỆN NHÂN Phó thủ tướng vừa phê chuẩn đưa môn phòng chống tham nhũng vào trường PTTH
Theo tôi thì như vậy sẽ nặng nề cho học sinh mà hiệu quả thì không có
Liệu ai dám chống tham nhũng và ai dám ủng hộ chống tham nhũng thực tế
Bởi phòng chống tham nhũng hiện nay chỉ trên lí thuyết, người đứng ra chống tham nhũng coi chừng không khéo sẽ bị kỉ luật hay thậm chí tù tội

No comments:

Post a Comment