Saturday, December 5, 2009

Thủ thuật" độc" của windows 7

Ảnh nền, chủ đề “bí mật”

Khi bắt đầu quá trình cài đặt Windows 7, chương trình sẽ yêu cầu bạn lựa chọn cài đặt ngôn ngữ, thời gian và đơn vị tiền tệ. Dựa trên những lựa chọn của bạn, Windows 7 sẽ cài đặt một bộ hình nền và chủ đề tương ứng. Nếu chọn ngôn ngữ, thời gian và đơn vị tiền tệ là tiếng Anh thì bạn sẽ có một bộ hình nền và các chủ đề bao gồm một phần Hoa Kỳ với nhiều cảnh đẹp từ nước này.

,

.

.

.

Tuy nhiên, có nhiều ảnh nền và chủ đề khác mà bạn không thể có nếu không cài đặt đúng ngôn ngữ của chúng. Thực ra, tất cả hình nền và chủ đề đều được Windows 7 chép vào phân vùng cài đặt và được “giấu” rất kỹ. Bạn có thể “lôi” chúng ra bằng cách vào menu Start > Search, gõ C:\Windows\Globalization\MCT nhấn Enter để mở nội dung thư mục MCT.

Lúc này, bạn sẽ thấy các thư mục con trong thư mục MCT. Các thư mục này sẽ chứa các ảnh nền và chủ đề tương ứng với các quốc gia như: AU (Úc), CA (Canada), GB (Anh), US (Mỹ) và SA (Nam Phi). Để áp dụng chủ đề, bạn chỉ cần bấm đôi chuột vào tập tin trong thư mục Theme là xong
Nguồn báo người lao động online
Theme đẹp trong windows 7 ai xử dụng windowsXP thích hãy download
bạn nào thích có nhiều theme mới thì hãy tạo Email trong hotmail.com. Họ sẽ gửi mail cho bạn và từ đó bạn sẽ có nhiều theme

1 comment:

  1. Cái này phải gửi qua e-mail nó mới dễ làm. Còn post lên blogspot là nó thành như khi chèn link vào liền. Nếu Dr Trèo muốn hiểu rõ thì mail cho tôi ở địa chỉ mail: asiaclinic2004@yahoo.com

    Chúc vui

    ReplyDelete