Sunday, January 3, 2010

cách post file mp3 lên blog qua Esnips.com


,
Trang ESNIPSCOM

SAU KHI ĐĂNG KÍ SIGN UP
Ta check lại mail
Rồi sign in
Sau đó upload files mp3

CHỌN FILE CẦN UPLOAD

UPLOAD SAU KHI CHỌN FILES

LẤY EMBED CUỐI DÒNG

HAY LẤY MP3 WIDGET

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

nghe chim trắng mồ côi
CHÚ` Ý:
GIỮA 2 CODE TA CÁCH NHAU DẤU CHẤM HAY MỘT CÂU CHÚ THÍCH NÀO ĐÓ
SAU CÙNG KHI BÀI VIẾT HOÀN THÀNH TA POST LÊN BLOG
NẾU CÓ BÁO LỔI HTML TA CHỌN DẤU CHECK VÔ Ô BÁO LỔI RỒI POST
Sau đây là cách lấy code trên Esnip.com sưu tầm trên mạng internet:
vào my home Chọn folder mà chứa file .mp3.nhìn bên phải, chọn share with the world , chọn Add to Quicklist cho tất cả các file .mp3 mà bạn muốn tạo playlist .nhìn lên trên đầu trang, bạn sẽ thấy tất cả các file bạn đã add nằm phía trên chọn save. Đặt tên cho playlist . Click Save playlist ,ở của sổ My playlist chọn Create widget . Có 2 player cho bạn chọn (bạn chọn cái mà mình thích sau sẽ hiện trên blog của bạn) Dưới Preview your widget sẽ là Copy and paste
BÂY GIỜ VIỆC CÒN LẠI BẠN BIẾT PHẢI LÀM SAO RỒI CHỨ .
CHÚC BẠNTHÀNH CÔNG

No comments:

Post a Comment