Thursday, January 28, 2010

những khó khăn trong xử dụng windows 7


Nếu vì một lí do nào đó bạn cần remove Nero 7 ra khỏi windows 7 thì việc cài đặt trở lại không dể chút nào
Tốt nhất sau cài windows 7 ta cài Nero 7 rồi cài windows live messenger 9, updatte xong mới nên cài cái khác
windows 7 không tương thích với máy in HP , tôi phải xử dụng cho máy cài windows XP
Cuối cùng nên backup máy lại,ghost máy càng tốt

No comments:

Post a Comment