Monday, January 4, 2010

Nhũng thủ thuật nên biết khi viết blog


Để có hình post trên blog
Để có thể chia sẽ ảnh trên blog
Để post nhiều ảnh trên 1 entry
Để làm slide
Để post âm thanh lên blog
Để có video hay audio có thể post lên blog ta có thể xử dụng JETAUDIO convert hoàn toàn miễn phí

Bạn có thể tải JETAUDIO ở ĐÂY
thủ thuật blog
thần tốc blog
hskNguyen 's blog
fandung .com

No comments:

Post a Comment