Wednesday, January 13, 2010

Quan niệm tuyệt vời của GĐ SYT TÂY NINH


(HÌNH CHỈ CÓ TÍNH MINH HỌA ĐÀO TẠO , không liên quan đến chủ đề)
hiện nay GĐ sở y tế tỉnh TÂY NINH chỉ đào tạo bác sĩ theo địa chỉ hệ dài hạn, không đào tạo bác sĩ chuyên tu
những em thiếu 1 đến 2 điểm chuẩn sẽ được sở y tế tỉnh Tây Ninh lập danh sách đưa sang UBND tỉnh lập kế hoạch đào tạo theo địa chỉ mà không còn đào tạo chuyên tu nữa, 1 quan niệm rất đáng hoan nghênh
không phải như các tỉnh khác kể cả TP HCM đào tạo chuyên tu để rồi thưa kiện tùm lum

No comments:

Post a Comment