Monday, February 8, 2010

BẮC HÀN : sai lầm sau khi đổi tiền


sau khi tiến hành đổi tiền, BẮC HÀN rối ren trong sinh hoạt và cuộc sống người dân

No comments:

Post a Comment