Sunday, February 14, 2010

Tết canh dần ở SÀI GÒN


.

.

.

.
/


.

.

.

.

.
.

.


.

.


xem tết canh dần ở đường hoa NGUYỄN HUỆ trên RFA

nhớ lại kỉ niệm xưa khi giao thừa pháo nổ vang

No comments:

Post a Comment