Thursday, February 11, 2010

thi hộ, bằng giả xử lí như thế nào?


việc thi hộ của PGĐ sở VHTT &DV GIA LAI theo tôi tốt nhất là kỉ luật mức cao nhất để làm gương
còn việc chấp nhận bằng vi tính A VÀ B là phải làm việc được trên máy tính và bằng đó do trường đại học khoa học tự nhiên thành phố HCM cấp( bằng này chưa có tai tiếng thi hộ, hay mua bằng)

No comments:

Post a Comment