Friday, February 26, 2010

chuyện tình HỒNG NHUNG-TRỊNH CÔN SƠN


Trịnh Công Sơn nghệ sĩ tài hoa , bạc mệnh, ông chết trẻ, rất nhiều giai thoại vè ông
khi tôi xem đĩa của HỒNG NHUNG,cô gọi TCS bằng anh tôi nghi ngờ giữa hai người có tình cảm sâu nặng!
sau khi tôi xem báo gia đình thì không còn nghi ngờ nũa, mà tin đó là sự thật
HỒNG NHUNG và TCS là nhân tình

No comments:

Post a Comment