Monday, March 22, 2010

kệ nó đi


Báo chí cứ kêu hãng dược cầm tay bác sĩ kê đơn
khác nào kêu sân nhà rác do tại lá cây rụng,làm như vầy khác nào đi lượm lá rụng?
nhà dột từ nóc chứ ai nói nhà dột do sàn không lau bao giờ
hồi học phổ thông:định luật bảo toàn năng lượng.....
vậy cái gốc là chổ giá thuốc chứ không phải hãng dược hay bác sĩ
tiền ấy không vào tay bác sĩ sẽ vào tay người khác: chẳng hạn như trưởng khoa dược, những người chấm thầu và cao hơn nữa người chỉ định thầu hay tổ chứ đấu thầu(không tin hãy hỏi các phóng viên báo chí , cái này tôi nghe pv tâm sự….) tôi không có liên quan gì đến các bài viết trên của báo à nghen, chỉ nghe họ bàn các vụ khác chưa đăng
Quản lí giá là tốt nhât, kinh tế quản lí chứ không thể do bộ y tế quản lí
Ngoài ra nhân viên không lương là tiền đề của tệ nạn trên, vậy thử hỏi họ sống bằng cách nào khi làm không công hằng chục năm?
thuốc làm sao mà bán nhanh nhất, nhiều nhất nếu không có biện pháp kinh doanh?

No comments:

Post a Comment