Monday, April 19, 2010

pó tay.com


Đây không phải là duy nhất, mà hầu hết các toa trong sổ khám bệnh của BVCTCH tôi không đọc được
Toa in bằng máy vi tính như BVnhân dân 115 là ổn nhất
Phòng khám chỉ có 1 bệnh nhân và nếu có 1 ĐD là tốt nhất

No comments:

Post a Comment