Thursday, June 24, 2010

Driver máy in HP laser jet 1020 for win7 64 bit


Những khó khăn ban đầu,nay đã qua
Trên trang HP đã có cung cấp miễn phí driver HP laser jet 1020 for win7 64 bit
các bạn có thể download ở đây
hoặc trên mediafire
link nữa đây nè
có thể xem thêm trên diển đàn
xem video cài đặt HP laser jet 1020 for win7

No comments:

Post a Comment