Sunday, June 27, 2010

Tạo file Image đĩa và Burn Image ra đĩa

Đĩa Hiren's BootCD HAY Boot khác như Windows, các đĩa Driver sẽ không bOOT ĐƯỢC NỮA NẾU COPPY data
muốn bảo quản đĩa không hư chúng ta có thể tạo Image và burn Image nhờ chức năng Burn Image to dic

Nhờ chức năng này, các bạn biết tiếng ANH làm việc đó sẽ dể dàng
bài trước tôi có nhắc vấn đề này, như làm với Nero 7Preminum, tuy nhiên cách đó đôi khi gặp khó sau vài lần thực hiện
cho dù Nero 7 Preminum hay essentials vẩn làm việc đó được, hãy thực hiện ở chổ BACKUP(Nero 8 tôi chưa thử, Nero 9 thử rồ cũng như vấy thôi)
Nó cho ta thấy Burn Image to dic
làm file Image hay burn file Image điều thành công mà không trở ngại nào
Nero 9
Tạo file iamge vô burn Data,rồi làm nhu trên
burn image vô theo hình sau

Burn file image


Tuy nhiên Nero vẩn thua kém các chương trình khác về chức năng này
Nếu đĩa của bạn có ít file bị Bad Nero sẽ không burn Image được
Ultra ISO làm tuốt, việc ghi file Image ra đĩa thật dể dàng
Bạn Download ULTRA ISO ở đây
SAU KHI GIẢI NÉN: cài đặt Ultra ISO

Restart lại máy
xử dụng Ultra Iso
mở chưng trình

bỏ đĩa vào CD ROOM HAY DVD ROOM
click vô Make CD/DVD Image

Bạn chọn skip bad selector nếu nghi ngờ đĩa bị bad

Rồi chọn Make

Trong Myducoment bạn có folder My Iso filers
từ đây bạn có thể Burm IMAGE ra đĩa rồi
bỏ đĩa vô, click Burn CD/DVD Image
rồi làm theo hướng dẩn, chỉ cần bạn biết tiếng ANH, bạn sẽ có đĩa như bạn muốn rồi đó
Nhưng hãy nhớ coppy folder này vô ổ D hay E tránh bạn quên lở ghost máy mất khi windows bị lổi!!!

No comments:

Post a Comment