Wednesday, July 28, 2010

Driver-sata

Bộ driver này xử dụng làm ghost windows xp all main

hình 1

hình 2


hình 3
Download ở nơi đây
password=freeze.com

No comments:

Post a Comment