Friday, July 16, 2010

Hiren's BOOT CD 10.6 NO CD ROOM


Đĩa cứu hộ Hiren's Boot CD 10.6 rất hửu ích, chạy trên windows XP và không cần CD ROOM
bạn nào cần hãy download , tôi mới download trên mạng và chia sẽ chứ chưa có thử
HÃY CHỈNH:
chuột phải trên my computer chọn property


Thẻ advanced
Chọn startup and recovery
Chọn seting
Time to display list of operating systerms = 5 ‘

khi đó bạn sẽ có đủ thời gian chọn boot CD

hãy thử và cho tôi biết ý kiến!

ngoài ra còn có hiren's boot CD 10.4 chạy trên mọi windows kể cả windows 7.Đặt biệt chạy ngay trên windows không cần đĩa CD

,

part 1 : http://www.mediafire.com/?3mynt22nngz
-part 2: http://www.mediafire.com/?fzmztdmiftm

ai xử dụng LAPTOP CẦN MUA THÊM

Muốn xem rỏ hãy bấm vô hình

No comments:

Post a Comment