Monday, July 26, 2010

Password Remove (phá bỏ password)

Đôi lúc bạn cần nó vì bạn lở quên password hay bạn cần mở password khi bạn không biết
-Windows ở đây
- Winrar ở đây và ở nơi đây
-Folder and file ở đây và ở nơi đây
-Word ở đây nè
http://www.mediafire.com/?i5ljtf5cpv4270k
công cụ đa năng trial:15 ngày
Passware Kit 7.5
Bạn cần biết ghost máy đề phòng phần mềm trial, mất công cài lại máy tính

No comments:

Post a Comment