Wednesday, July 14, 2010

USB Antivirus


Keyen trong bản gốc cài đặt nó xung đột cái gì không biết hay bị nhiểm? tôi cũng chẳng biết
Tôi không thể nghe RFA hay VOA trên online mà phải download xuống và nghe với chương trình nghe mp3
khi tôi xử dụng Notepad để chỉnh sửa lại keyen thì không còn hiện tượng đó nữa

hãy download ở nơi đây

No comments:

Post a Comment