Wednesday, August 4, 2010

Boot trên HĐH

Nếu bạn biết xử dụng hiren's boot CD thì đây là 1 tiện ích không cần đĩa CD

Download ở nơi đây
NGOÀI RA CÓ LẦN ANH BẠN THÂN RẤT GIỎI TIN HỌC HƠN TÔI
ANH TA NÓI KHÔNG BIẾT GHOST NHIỀU MÁY CÙNG 1 LÚC NAY TÔI ĐỌC ĐƯỢC TRANG NÀY XIN POST CHO BÀ CON THAM KHẢO

No comments:

Post a Comment