Sunday, August 29, 2010

Khóa nick Yahoo! trong vòng 24h

Phần mềm Dragon Locker v1 sẽ giúp bạn lock nick những ai mình thích làm nick đó không sign in vào Yahoo! Messenger trong vòng 24 giờ.
Dao diện chương trình sau khi chạy như sau:


Cách Làm:

Thay chữ victim bằng nick bạn muốn lock
Sau đó click vào Start Locking rồi chờ đến 100%

download ở đây nè

No comments:

Post a Comment