Thursday, September 2, 2010

Để máy tính chạy auto

Auto play của Win ( chắc ai cũng biết hết rồi ): Run gõ gpedit.msc , trong computer Configuration chọn Aministrative Templaste, System, cửa sổ bên phải tìm mục turn off auto play , nhấp đôi vô, chọn Enabled - trong hộp turn off auto play chọn tất cả ổ, hay chỉ 1 ổ CD rom.
Thiết lập cho ổ CD / DVD rom tự chạy khi bỏ CD/DVD vô : trong Explorer ( chuột phải My computer ), chuột phải ổ DVD -> properties - qua thẻ Autoplay, chọn kiểu file muốn nó tự chạy, click vào chổ chọn chuơng trình đọc mình thích ( tất nhiên phải hỗ trợ đọc file Video nha )

No comments:

Post a Comment