Sunday, October 24, 2010

Menu Boot trên Windows XP hoặc Windows 7

Trong phần phần mềm gồm :
- Hiren Boot 10.6 ( rút gọn)
- Mini XP
- Font văn phòng cài sẵn.
- Vietkey 2007
- Unikey 4.0.8
=> Tóm lại: Tất cả dựa trên ý tưởng khi cài mới máy, lick luôn vào phần mềm này thì bạn có luôn menu boot và các phần mềm thường dùng.

windows XP : http://share.megaplus.vn/dl.php/2547674
Windows 7:http://share.megaplus.vn/dl.php/2547835

No comments:

Post a Comment