Monday, October 18, 2010

phần mềm hửu ích


Đây là phần mềm xử dụng nối file và check mã MD5, cắt phần mềm thành nhiều file nhỏ để up lên trang chia sẽ


http://www.mediafire.com/?owe5nry40sraza2


phần mềm này xử dụng ghi đĩa và lưu bảo quản đĩa dưới dạng file ISO


http://www.mediafire.com/?0hoad9ivhcvhw45


phần mềm này xử dụng gỏ bỏ các phần mềm đã cài đặt và gỏ bỏ cả regitry


http://www.mediafire.com/?cb5jkx94j0e92kp

No comments:

Post a Comment