Sunday, October 17, 2010

Thông tin về ung thư vú


Bệnh viện của tôi có trang bị nhủ ảnh chụp để tầm soát ung thư vú
Vậy chụp nhủ ảnh ở lứa tuổi nào?

hy vọng của người trên 40 tuổi , phòng và chống ung thư vú hiệu quả hơn, hay ít nhất sống sót sau 5 năm hay 10 năm cao hơn

No comments:

Post a Comment