Thursday, November 25, 2010

Chia nhỏ file Ghost dung lượng lớn thật dễ dàng với Ghost Explore

Bạn không có ổ đĩa DVD để ghost máy trong khi file ghost bạn tải về hoặc nén lại hơn 700MB, bạn muốn chia nhỏ file ghost ra làm nhiều phần để có thể ghi vào đĩa CD để sử dụng? Hãy sử dụng GhostExplore để làm nhé
Đầu tiên tải ghost explore tại nơi đây
Cách thực hiện.

Bước 1: Mở ghost ex lên vào Files – Open và tìm đến nơi chưa file ghost cần chia nhỏ
đặt tên, rồi open


vào file \compile...
chon cắt file bao nhiêu MB?
đặt tên Win , lưu


sau khi cắt xong file thứ nhất
windows cho chọn lưu flie thứ hai dạng *001GHS
Bước 3
xử dụng CD 1 ghi file thứ nhất có tên win.ghost sau khi add vào menu boot CD
kế đến xử dụng CD 2 ghi file win001GHS
khi boot CD 1 xong bỏ CD 2 vào boot tiếp
khi hoàn thành, OK windows đã hoàn tất
Tham khảo thêm ở nơi đây

No comments:

Post a Comment