Thursday, November 11, 2010

Menu boot hay


bạn chỉ cần tải chương trình sau:
http://www.mediafire.com/?tpk64yv78c85d6t
Bạn tải file trên về copy file dosntfs.ima vào ổ C rồi chạy file Avlgomgr.exe trong thư mục tải về rồi làm như hình

.

thoát chương trình Avlgomgr
Khởi động lại máy sẽ có Menu boot vào DOS. đây là phần mềm tích hợp file ảnh vào hệ điều hành rất an toàn, khi muốn gỡ bỏ chỉ cần xóa dòng lệnh vào DOS của file boot.ini và xóa 3 file tại ổ C là: Avldr.bin, Avlgo.sys, dosntfs.ima là xong.

Chúc thành công!

No comments:

Post a Comment