Thursday, December 9, 2010

Hiren's boot CD mini 2010 của vt2009LINK DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?rxgiutxdfhukmj1
Mọi người nếu xử dụng rành hiren's boot CD thì có thể ADD file ghost đa cấu hình tự nhận driver rồi ghi ra đĩa mà xử dụng rất hay, không phải cần các Menu boot khác, mà rất nhiều tiện ích khác có đầy đủ

ngoài ra còn có one click có boot trên hdd
http://www.mediafire.com/?b6s3dhacxf1ue0q
muốn xóa thì click vô 1 lần nữa

1 comment: