Friday, December 10, 2010

Menu boot CD mới làm

.

.

.
Link download:

http://www.mediafire.com/?oll6va3706z4ha3

chú ý để ghost tự động file ghost lưu với tên win.gho
LINK DOWNLOAD:
http://www.mediafire.com/?xmmdamcpgjodhkd

No comments:

Post a Comment