Tuesday, December 14, 2010

Video hướng dẫn bung ghost bằng server.

Ghost bằng server .
Phương pháp ghost bằng server là phương pháp ghost hay nhất trong hệ thống mạng lan.
Ưu điểm đặc trưng của phường pháp này là cùng một lúc bung ghost cho nhiều máy (chỉ có một bản ghost).

Cách thực hiện:
Dùng một máy làm server “máy sever này có chứa bản ghost” .
Các máy con.
Các máy Client sẽ kết nối với máy sever và khi máy sever nhấn bung ghost thì bản ghost được bung cho các máy client.
Thực hiên trên máy ảo hoàn toàn tương tự như máy thật.


Video hướng dẫn.
http://letitbit.net/download/07636.0efb1848869209de71032ba7ed4f/Ghost_Server.rar.html
Phần mềm ghost Sever.
http://letitbit.net/download/25404.2d214cb8a88bb93151fef878eb8f/Phan_mem_Ghost_Server.rar.html
link download Mediafire ghost server
http://www.mediafire.com/?lqcfmy7mmul75qk

No comments:

Post a Comment