Monday, December 13, 2010

Video hướng dẫn bung ghost qua mạng

Video hướng dẫn bung ghost qua mạng bằng phương pháp peer to peer

peer to peer là một trong những phương pháp bung ghost qua mạng trong hệ thống mạng lan.

Phương pháp này có nhiều ưu điểm sau:

1: Hai máy không boot vào win vẫn bung và tạo ghost bình thường chia sẻ dữ liệu cho nhau chỉ thông qua card mạng được kết nối bới một dây mạng.hoặc hệ thống mạng lan qua modem.
Máy 1 có thể lấy bản ghost ở một partition thuộc disk máy 2 bung về máy mình (máy 1)
Và có thể làm ngược lại. tạo bản ghost cũng làm tương tự bung bản ghost.

2: Cũng một ưu điểm của phương pháp này nứa là có thể dùng máy 1 truy cập máy 2 tạo ghost và lưu trên máy 2 luôn(hoặc có thể bung).cách này cần trợ giúp của máy 2 là mở kêt nối.
ngoài ra nó còn có nhiều ưu điểm khác.

Nhược điểm :
Truyền qua mạng bung chậm.

Cách thực hiện:
Thực hiện trên máy ảo và khi thực hiện trên máy thật cũng tương tự như vậy.

sưu tầm
video hướng dẫn.
http://www.mediafire.com/?fbn8mcgwz852ygr

1 comment: