Friday, December 24, 2010

Video hướng dẩn chia ổ đĩa máy tính

chia ổ đĩa = Acronic disk director

nếu bạn nào chia bằng Partition Magic 8.05

hay xem video này

Chúc các bạn thành công!

No comments:

Post a Comment