Sunday, January 23, 2011

Hướng dẫn phá pass đăng nhập Windows bằng đĩa Hiren's Boot CD

Dưới đây là các bước thực hiện và hình minh họa:

1. Bạn cho đĩa CD của Hiren có tên là Hiren's Boot CD vào ổ đĩa

2. Khởi động lại máy tính cho phép ổ CD khởi động trước , cách thức đặt trong BIOS ( bấm phím Del ( hay Delete ) trong quá trình boot - hầu hết các máy tính - để truy cập vào BIOS ) theo hình dưới đây:

Bấm phím F10 để lưu lại thiết lập trong BIOS

3. Bấm phím bất kì khi trên màn hình xuất hiện dòng Press any to boot from CD

4. Đĩa Hiren's Boot CD sẽ khởi động lên , bạn chọn số 9 . Next

5. Chọn tiếp số 4 , mục Password & Registry Tools


6. Chọn số 1 ứng với Active Password Changer 3.0

7. Chọn 2 ứng với Sear for MS SAM Database(s) .... - nếu máy tính của bạn dùng nhiều hệ điều hành thì phần này sẽ tìm kiếm file SAM trong các hệ điều hành khác nhau

<
8. Nếu trên màn hình xuất hiện vị trí của file SAM thì bạn bấm phím Enter để tiếp tục

9. Trên màn hình sẽ liệt kê danh sách các User có trong file SAM , bạn muốn Reset Password của User nào thì chọn số tương ứng với User đó . Ví dụ muốn Reset Password của Administrator thì bạn chọn số 1

10 . Trong chương trình đã ngầm định đánh dấu tích ở mục Password never expire và Clear this User's Password --> bấm phím Y để chấp nhận thay đổi:

11. Bấm tiếp một phím bất kì sau khi kết thúc việc thay đổi:

12. Bấm phím ESC để quay lại hoặc Ctrl + Alt + Del để khởi động lại máy tính.

* Lưu ý: Nếu các bạn chỉ quên mật khẩu User thì có thể vào Windows ở chế độ Safe mode bằng quyền administrator để remove mật khẩu User nhé !

No comments:

Post a Comment