Saturday, May 21, 2011

Ghost Explorer

Khi bạn có 1 fle ghost dung lượng lớn hơn 1 đĩa, muốn cắt ra 2 đĩa cần nhờ ghost explore

Link download:http://www.mediafire.com/?d5o1hpeaokmt8sv
File chính add vô menu boot ghi ra đĩa thứ 1
file phụ ghi DATA vô đĩa thứ 2
Ngoài ra ghost explorer còn giúp sữa lại lỗi fie ghost

No comments:

Post a Comment