Sunday, May 22, 2011

Menu boot

Link download:http://www.mediafire.com/?7j5l5fwpp5c79fs
Để ghost tự động vào ổ c file ghost có tên winxp2.gho
Hướng dẩn muốn ghost manual(normal ghost)
Chọn mục ứng dụng DOS, viết lệnh ghost, rồi enter

No comments:

Post a Comment